در طول سه دهه اخیر باکولوویروس ها به عنوان یکی از ابزارهای بالقوه مفید برای کنترل جمعیت حشرات آفت در ، برنامه های مدیریت تلفیقی آفات به کار برده م یشوند ( 11 43 فراورده ، 26 و 40 ). پیوری و همکاران . در سال 1996 فرمولاسیون های ویروسی ثبت شده در جهان را گزارش دادند،

دریافت
حجم: 254 کیلوبایت