در کشور ایران معمولاً چهار گونه کپور معمولی، کپور علفخوار، کپور نقره ای و کپور سرگنده در کشت توام

ماهیان گرم آبی استفاده میگردد. درحالیکه در کشورهایی که میزان تولید بالایی از ماهیان گرم آبی دارند نظیر کشور

6 گونه) استفاه مینمایند - چین از گونههای زیادتری ( 7 4). یکی از راههای افزایش تولید در واحد سطح طبق )

سیاستگذاری شیلات استفاده ازگونههای جدید آبزی و گونه های بومی میباشد.

 

دریافت
حجم: 223 کیلوبایت