دانشمندان آمریکایی در حال بررسی بزرگ‌ترین موجود تک‌سلولی جهان برای استفاده از نتایج آن در مطالعه ماهیت ساختار و شکل گیاهان هستند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این موجود تک‌سلولی نوعی جلبک آبی است که Caulerpa taxifolia نام دارد؛ این موجود تک‌سلولی می‌تواند از 15.24 تا 30.48 سانتی‌متر رشد کند و شکلی را تکامل داده که آن را شبیه گیاهان موجود در خشکی کرده است.

این موجود تک سلولی به شکل گیاه‌ خشکی رشد می‌کند و این کار را نه با چندسلول، بلکه با یک سلول واحد انجام می‌دهد...

ساختار عجیب این تک‌سلولی احتمالا به دلیل وجود آر‌ان‌ای در بخش‌های مختلف آن است؛ به طور مثال، بخش برگ‌مانند این سلول ممکن است آر‌ان‌ای متفاوتی در مقایسه با بخش ریشه‌مانند داشته باشد و این نتایج می‌تواند دیدگاه‌ جدیدی درباره آران‌ای‌ تک‌سلولی‌ها ارائه دهد.

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث با همکاری محققان دانشگاه کالیفرنیا در دیویس نشان می‌دهد، نه تنها بخش‌های مختلف سلول Caulerpa آر‌ان‌ای‌های مختلفی دارند، بلکه بین آر‌ان‌ای‌هایی که با یکدیگر و در درون بخش‌های مختلف آن و آر‌ان‌ای‌هایی که با یکدیگر در موجودی چندسلولی مانند گوجه‌فرنگی بیان می‌شوند، ارتباط نزدیکی وجود دارد.

گرچه گروهی که Caulerpa به آن تعلق دارد، احتمالا حدود 500 میلیون سال پیش از گیاهان خشکی جدا شده است، اما این گیاه از بسیاری جهات، الگوهای آر‌ان‌ای مشترکی با گیاهان خشکی امروزی به نمایش می‌گذارد.

این دستاورد، دیدگاه جدیدی درباره رشد و ساختار گیاهان در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد.

نتایج این تحقیق در مجله PLOS Genetics منتشر شد.