معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تدوین برنامه پنج‌ساله راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه تا سال آینده خبرداد.

دکتر احمد علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در راستای تدوین برنامه‌های راهبردی پژوهش و فناوری، پنج کمیته با عناوین کمیته "ارتقاء تحقیقات"، "ارتقاء کارآفرینی و ارتباط با صنعت"، "ارتقاء فناوری اطلاعات"، "آزمایشگاه" و "تدوین کتاب و منابع آموزشی" در دانشگاه شکل گرفته و درنظر است که این کمیته‌ها با دریافت پیشنهادات و نظرات اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان و ممیزی آنها، برنامه‌ی راهبردی توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه را تدوین کنند...

وی در ادامه گفت:‌ این برنامه راهبردی پنج‌ساله تا سه ماه آینده تدوین و پس تصویب مراجع ذیربط در دستور کار قرار می‌گیرد.

علیپور یکی دیگر از رویکرد‌های اصلی دانشگاه را نگاه ویژه به دانشجویان پیام نور به عنوان دانشجوی کارآفرین و پژوهشگر عنوان کرد و گفت: در این زمینه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان بیشتر حمایت و همچنین مقالات دانشجویان نیز همانند مقالات اعضای هیات‌علمی بر اساس امتیازی که کسب می‌کنند مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، فرآیند ثبت اختراع و ابداعات دانشجویان نیز تسهیل می‌شود تا دستاوردهای آنها به سمت تجاری‌سازی سوق یابند.