نیمسال دوم 91-90


سوال                                                                               پاسخنامه

دریافت
حجم: 79.8 کیلوبایت


نیمسال اول 93-92


سوال                                                                              پاسخنامه

 دریافت
حجم: 806 کیلوبایت                                                                دریافت
                                                                                      حجم: 126 کیلوبایت