این پاورپوینت شامل مطالب فصل هفتم (حراست از تنوع ساختار ژنتیکی ) از کتاب تکامل موجودات زنده تالیف دکتر اصغر نیشابوری می باشد که در ساختاری زیبا و در قالب 24 اسلید و حجم 15.4MB مناسب برای ارائه کلاسی و کنفرانس ها آماده شده است.

هدف آموزشی کلی این گفتار

آشنایی با مکانیسم های حفاظت از تنوع ساختار ژنتیکی دلایل  بقای  ژن ها  و  الل ها به  ظاهر غیر مفید خزانه ژنتیکی جمعیت و علل پایداری حصار؟؟؟؟ گونه.

دانلود - 2200 تومان