این پاورپوینت شامل مطالب فصل ششم (عوامل بیرونی موثر بر ساختار ژنتیکی )از کتاب تکامل موجودات زنده تالیف دکتر اصغر نیشابوری میباشد که در ساختاری زیبا و رسمی در قالب 20 اسلاید و حجم 2.1MB مناسب برای ارائه کلاسی و کنفرانس ها آماده شده است.

هدف آموزشی کلی این گفتار

آشنایی با مفهوم انتخاب طبیعی،  تحول نگرشها  درباره  این مفهوم و نقش آن به عنوان یک عامل بیرونی مؤثر بر تغییر ساختار ژنتیکی جمعیت.

دانلود - 2000 تومان