پایان نامه ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

باسلام. دوستان عزیز این مجموعه درباره ی یکی از جدیدترین پایان نامه های رشته ی کشاورزی با عنوان مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک میباشد. این پایان نامه در فایل ورد و با فهرست مطالب.عنوان. تقدیر زیبا تنظیم و تهیه شده است. در ضمن دوستان عزیز مقاله ای نیز در داخل فایل زیپ یباشد که جدای از پایان نامه میباشد و میتوانید برای بهتر یا ویرایش کردن پایان نامه از آن استفاده نمایید و در حقیقت شما دوتا پایان نامه میخرید نه یکی. با ارزوی موفقیت و شادکامی

 

فهرست مطالب 
عنوان                                                                              صفحه 
مقدمه     1
مزایای کشت هیدروپونیک    2 
انواع کشت هیدروپونیک     4
سیستمهای هیدروپونیکی خالص ( کلارک و فیلم غذایی )     6
سیستمهای هیدروپونیکی خالص ( سیستم ایستا )     6
ظروف کشت هیدروپونیکی    7 
سیستمهای کشت هیدروپونیکی     8
خصوصیات ریشه گیاهان در کشت هیدروپونیکی     11
چهار روش برای کشت هیدروپونیکی     12
احتیاجات گیاه     14
تغییر دادن PH     15
دما     17
نور     17
نشانه های کمبود نور     17
طیف نور مورد استفاده در هر مرحله     19
نور مورد نیاز گیاهان مختلف    20
نور مصنوعی ( قرار دادن لامپ )     21
آموزش پرورش خیار گلخانه ای ( درختی )     21
انواع گلخانه     21
نکات لازم جهت ساخت گلخانه     22
خاک مناسب برای خیار درختی     23
سایر بستر ها برای کشت خیار درختی     24
مشخصات بوتانیکی خیار     25
مشخصات بذر خیار گلخانه ای    25 
مراحل مختلف کشت خیار درختی     27
فواصل کاشت     28
پوشش خاک     28
اقدامات لازم برای کشت خیار در گلخانه     30
انتخاب بذر در کشت گلخانه ای     30
نحوه کشت     31
انتقال نشاء به زمین اصلی     31
تراکم بوته ها     32
آبیاری     32
هرس     33
برداشت محصول    34 
پایین کشی بوته ها     34
طرح تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه     38
منابع ومرجع     47

 

 

فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                صحفه
مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک    1
مزایای کشت هیدروپونیک    3
انواع کشت های هیدروپونیک    4
کشت آبی یا مایع در کشت هیدروپونیک     4
کشت در سنگریزه در کشت هیدروپونیک     4
کشت در هوا روشی از روشهای کشت هیدروپونیک     5
کشت در ورمی کولیت در کشت هیدروپونیک     5
سیستمهای هیدروپونیکی خالص (کلارک و فیلم غذایی)     5
سیستمهای هیدروپونیکی خالص (- سیستم ایستا )     5
را هنمای کاشت گیاهان بدون استفاده از خاک (هیدروپونیک)    6
مزایای کشت هیدروپونیک    6
سیستمهای کشت هیدروپونیک    7
برخی از مزایای کشت هیدروپونیک    10
محیط های کشت هیدروپونیک    12
چهار روش برای کشت هیدروپونیک     12
احتیاجات گیاه    14
تغییر دادن PH    15
دما    17
نشانه های کمبود نور    17
نور مصنوعی (قرار دادن لامپ)    21
آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)    21
خاک مناسب برای خیار درختی    23
مشخصات بوتانیکی خیار    25
مشخصات بذر خیار گلخانه ای    25
مراحل مختلف کشت خیار درختی    27
کاشت خیار در گلخانه    30
اقدامات لازم برای کشت خیار در گلخانه    36
انتخاب بذر در کشت گلخانه ای     36
انتقال نشاء به زمین اصلی در محیط گلخانه     37
طرح تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه    3

 

 

دانلود - 4900 تومان