این فایل شامل آموزش ساخت سیستم عامل همراه با کد های آماده و فایل قابل بوت ساخته شده سیستم عامل می باشد

و همچنین در کد به صورتی است که می توانید آن را ادامه داده و سیستم عامل پیشرفته تری بسازید

دانلود - 6000 تومان