این روز ها بخش حقوق ودستمزد در شرکت ها با توجه به بالا بودن ارقام و پیچدگی در محاسبه خیلی مهم می باشد حسابدار حقوق و دستمزد با اطلاع از آیتم های مختلف محاسباتی باید لیست شفافی از حقوق و دستمزده تهیه کند 
آموزش حقوق و دستمزد در این مجموعه به صورت کامل و مفید تهیه شده است به طوری که شما با مطالعه این آموزش و با تمرین نرم افزاری که همراه  این مجموعه آموزشی می باشد به راحتی در بحث حقوق و دستمزد تسلط کافی پیدا می کنید توضیحات داده شده در این مجموعه بسیار روان می باشد به این دلیل که آموزش این بسته فقط بحث های ثئوری نمی باشد همراه با مثال های عملی که بیان شده شما به راحتی در یک بحث عملی حسابداری را لمس خواهید کرد همچنین با استفاده این مثال ها در نرم افزار شما از صفر تا صد حقوق دستمزد را فرا می گیرید
 

دانلود - 8000 تومان