پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی باعث روی کار امدن وسایل و تجهیزات جدید شده است که یکی از این وسایل اجاق مایکروویو یا همان مایکروفر خواهد بود که  امروزه در اکثر خانه ها پیدا میشود در این تحقیق ما به  بررسی این اجاق و فواید و مضرات  ان برای بشر امروزی پرداخته ایم .
 

دانلود - 500 تومان