ادبیات و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی ( برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق

فایل اصلی   :  Word 

تعداد کل صفحات :  26 صفحه +3صفحه منابع

حجم فایل zip : 842k

دانلود - 2000 تومان