ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان ( برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق

فایل اصلی   :  Word 

تعداد کل صفحات :  41 صفحه

حجم فایل zip : 52k

دانلود - 2000 تومان