مجموعه دوم مقالات تحلیل آماری  شامل  11  مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات 220

فایل کلیه مقالات pdf 

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی  5.33MB 

دانلود - 2000 تومان