جزوه آموزشی فرایند تحلیل سلسله مراتبی- Analytical Hierarchy process-AHP

فایل اصلی پرسش نامه   :  PPT 

حجم فایل زیپ   :  271KB 

تعداد کل صفحات :  81 صفحه

دانلود - 1500 تومان