شیعه در لغت به معنای پیرو و یاری دهنده است, اما در اصطلاح بدین معنا است که کسی به امامت و خلافت بلافصل علی ع معتقد باشد

دانلود - 3000 تومان