پروژه تحقیقاتی آثار منفی طلاق بر روی فرزندان

                                                   دانلود و اشتراک مقاله

Sahar.bazarfile.com                                                    

چکیده:

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگی یا از بین رفتن تعادل در زندگی و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان.
 

دانلود - 4500 تومان