موضوع حرمت‌شراب در اسلام پیش از هجرت نیز زبانزد مردم بود تا جایی که دشمنان اسلام نیز آن را می‌دانسته‌اند,

دانلود - 5000 تومان