در مورد ماهیچه ها و عضلات

 

فهرست مطالب

ماهیچه ها 2

ماهیچه ها از چه چیزی درست شده اند ؟ 2

ماهیچه نرم 2

ماهیچه های قلبیا 3

ماهیچه های اسکلتی 4

ماهیچه های مختلف دیگر 5

تاندون ها 6

مراقبت از عضلات 7

حرکات کششی راهی برای تقویت عضلات و ماهیچه ها 8

عملکرد حرکات کششی 8

فواید حرکات کششی 8

انواع حرکات کششی 9

بالیستیک 9

استاتیک 10

ایزوماتیک 10

چگونگی انجام حرکات کششی 10

ماهیچه های مختلفی را بکشید 11

سینه 11

شانه ها 11

عضله سه سر 12

عضله دو سر 12

کمر 12

کواد 12

عضلات عقب ران 13

عضلات ساق پا 13

به خود کشش دهید 13

چگونه از پرکارترین ماهیچه بدن محافظت کنیم؟ 13

عجب ماهیچه فعالی! 14

۹۰۰۰ تا روی زبان 14

وقتی زبان بی‌مزه می‌شود... 15

وقتی زبان مو درمی‌آورد... 16

وقتی روی زبان نقشه می‌کشند... 17

وقتی زبان سوزناک می شود 17

ضعف ماهیچه 18

- ضعف ماهیچه نشانهٔ چیست؟ 18

- درمان ضعف ماهیچه 20

- کمک‌های پزشکی 21

گرفتگی ماهیچه 21

- گرفتگی ماهیچه نشانهٔ چیست؟ 22

- درمان گرفتگی ماهیچه 23

 

ماهیچه ها

آیا هرگز درباره اینکه چه عضوی از بدن شما ، به شما کمک می کند تا ابزار موسیقی را بردارید یا با آنها بنوازید ؟ یا چه عضوی به شما کمک می کند تا وقتی دوست خود را می بینید دستتان را دراز کنید و با او دست بدهید ؟ یا چه عضوی به فرستادن خون قلب به تمام بدن در طول روز کمک می کند ؟ 

اگر فکر می کنید این اعضاء ، ماهیچه های چند کاره هستند ، درست حدس زده اید ، ۶۵۰ ماهیچه در بدن انسان وجود دارد که دائماً در حال فعالیت هستند . بعضی ماهیچه ها را شما کنترل می کنید در حالیکه بعضی از آنها بدون اینکه شما اصلاً دربارة آنها فکر کنید کار می کنند . این نوع ماهیچه ها فقط در قلب وجود دارند

دانلود - 1000 تومان