مکانیک خاک

 

فهرست مطالب

 

خاک 4

عوامل موثر در تشکیل خاک 4

سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر  4

ارگانیسم  5

زمان  5

آب و هوا  5

توپوگرافی محل تشکیل خاک  6

مواد تشکیل دهنده خاک‌ها 6

ساختار خاک 7

تاریخچه استفاده از خاک 8

اجزا اصلی خاک 8

پروفیل یا نیمرخ خاک 9

ساختمان خاک 10

انواع ساختمانهای خاک 10

آب خاک 11

هوای خاک 12

بیولوژی خاک 12

شناخت محیط رشد ساختار خاک 12

مکانیک خاک 13

تاریخچه 13

سیر تحولی و رشد 14

مباحث کلی مکانیک خاک 15

کاربرد معلومات تئوری و تجربی در موارد و مسائل اجرایی 15

خواص مکانیکی خاکها 16

رابطه مکانیک خاک با سایر علوم 18

فرآیندهای تشکیل انواع خاک 19

لاتریت زایی (Oxisolation) 20

کلسیتی شدن (Caicification) 21

نمک زائی (Salinization) 22

تشکیل خاک رس (Gleization) 23

نقش اقلیمهای مختلف در تشکیل خاک رس 24

اقلیمهای ایده‌آل برای تشکیل خاک رس 24

تشکیل خاک وارونه (Invertization) 25

ورتی سول 26

پیدان (Pedon) 27

افق خاک 28

اختلافات موجود بین افقهای خاک  29

ارتباط بین پیدان و افق  29

علت تشکیل افقهای مختلف خاک  29

انواع افقهای مختلف خاک 29

افق O 29

هوموس 30

تاثیر مواد آلی بر افق O 30

افق R 31

افقهای C ، B ، E ، A 31

افق A 32

افقE 32

افق B 32

سولوم (Solum) 33

افق C 33

فرسایش خاک و طرق مبارزه با آن 34

فرسایش تسریعی 34

عوامل موثر در میزان فرسایش تسریعی 35

مقدار کل بارندگی و شدت آن 35

شیب زمین 35

پوشش گیاهی 36

ماهیت خاک 36

نحوه کنترل فرسایش آبی 37

فرسایش بادی 37

عوامل موثر در فرسایش بادی 38

کنترل فرسایش بادی 38

تراکم دینامیکی خاک 39

اصول روش 40

درجه ی تراکم 40

روشهای ترکیبی و تکمیلی ابر تراکم 41

زه کشی و پائین بردن سطح سفره آب زیر زمینی 41

مکش و ایجاد خلاء در خاک‌ها 42

نصب زهکشهای نواری مرکب (فتیله‌های زهکش) 43

استفاده از فتیله‌های مکنده (نوارهای مکنده مرکب) 43

جایگزینی دینامیکی 44

 

خاک

خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی  می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه‌های خاک دارد.

هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد.

دانلود - 3500 تومان