زیست شناسان برتر

زیست شناسان برتر

باسمه تعالی
سلام خدمت همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز خصوصا بچه های زیست شناسی .
سعی کرده ایم در این وبلاگ اکثر مطالبی که یک دانشجوی زیست شناسی نیاز داره رو فراهم کنیم ،البته هنوز کامل نیست و امیدوارم شما دوستان در کامل شدنش به ما کمک کنین و اگه مطلب مفیدی دارین برامون به آدرس s.zaeifi@chmail.ir ارسال کنین.
درضمن رمز فایل های زیپ شده biologists.blog.ir می باشد.
موفق و پیروز باشید
مدیر وبلاگ

۱۳ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

پاورپوینت فتوسنتز

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۲۴ ب.ظ

تعریف فتوسنتز

چگونگی فتوسنتز در گیاهان سبز و باکتری های فتوسنتز کننده

مشخصات رنگدانه های گیرنده نور

پاورپوینت انتقال الکترون

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۲۱ ب.ظ

آشنایی با واکنش های اکسید و احیا

تعریف واکنش ردوکس

روش های مختلف انتقال الکترون در سیستم انتقال الکترون

پاورپوینت زنجیره تنفسی

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۸ ب.ظ

تعریف تنفس و فرمول کلی اکسایش هوازی گلوکز

چگونگی تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A

تغییرات استیل کوآنزیم A در چرخه کربس

پاورپوینت متابولیسم لیپیدها

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۶ ب.ظ

اهمیت تری آسیل گلیسرول ها و اجزای آن ها

چگونگی تخریب اسیدهای چرب به وسیله چرخه بتا ـ اکسیداسیون

محصولات نهایی ناشی از تخریب یک اسید چرب

پاورپوینت متابولیسم کربوهیدرات ها

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۴ ب.ظ

تعریف متابولیسم و مراحل کاتابولیسم و آنابولیسم

چگونگی و مراحل تخریب گوکز به پیرووات

چگونگی تخریب پیرووات به لاکتات

پاورپوینت اصول بیوانرژی

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۱ ب.ظ

بیو انرژیک را تعریف کنید .

اشکال مختلف انرژی

مفهوم تغییر در انرژی آزاد ، واکنش های انرژی زا و انرژی خواه

پاورپوینت ویتامین ها

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ

تعریف ویتامین ها و تقسیم بندی آن ها

مشخصات ویتامین B1

ساختار ، نوع کوآنزیمی و فعالیت ویتامین B2

مشخصات ویتامین نیکوتین آمید

انواع مختلف ویتامین های B6 و شکل کوآنزیمی آن ها

شکل کوآنزیمی و نوع فعالیت بیوتین

پاورپوینت اسید نوکلئیک

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۰ ب.ظ

تعریف اسیدهای نوکلئیک و انواع آن ها

مشخصات ساختاری بازهای آلی نیتروژن دار و قندهای پنج کربنه

روش های کوتاه نویسی مولکول اسیدهای نوکلئیک

ساختار اول ، دوم و سوم اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت آنزیم ها

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶ ب.ظ

تعریف آنزیم ها ، نقش و اهمیت آن ها

چگونگی و مکانیسم عمل آنزیم ها

طبقه بندی آنزیم ها

نقش آنزیم ها در فعالیت های کاتالیتیکی

عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم

پاورپوینت پروتئین ها

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵ ب.ظ

ساختار کلی آمینو اسیدها و نقش آن ها در ترکیب پروتئین ها

اسیدهای آمینه استاندارد 

طبقه بندی اسیدهای آمینه بر حسب زنجیره کناری آن ها

خاصیت آمفوتری اسیدهای آمینه و تیتراسیون آن ها

تعریف پپتیدها و چگونگی