محققان انگلیسی و ژاپنی موفق به کشف فسیل یک ماهی باستانی شدند که نشان می‌دهد، حیوانات از حدود 300 میلیون سال قبل قادر به مشاهده محیط اطراف به شکل رنگی بودند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، محققان موزه تاریخ‌طبیعی لندن با همکاری محققان دانشگاه کوماموتو ژاپن موفق به کشف نخستین نمونه از دید رنگی در موجودات شدند.

فسیل یک ماهی از رده خارپایگان (acanthodii) با قدمت 300 میلیون ساله کشف شد؛ شبکیه چشم این فسیل به نحوی سالم باقی مانده است که امکان یافتن سلول‌های مختلف را فراهم کرده است.

آنالیزهای شیمیایی بر روی فسیل، شواهدی از سلول‌های استوانه‌ای و مخروطی در شبکیه این ماهی منقرض شده را نشان می‌دهد؛ این سلول‌ها در شبکیه چشم انسان مدرن و حیوانات وجود داشته و دید رنگی را امکانپذیر می‌کند.

سلول مخروطی (cone cell) ساختارهایی در چشم هستند که طول موج‌های خاصی را دریافت و آنها را به مغز منتقل می‌کند؛ سه نوع سلول مخروطی وجود دارند که طول موج‌های سبز، قرمز و آبی را دریافت می‌کنند؛ سلول استوانه‌ای (rod cell) نیز مسؤول دید در نور کم هستند.

پروفسور «اندرو پارکر» از محققان موزه تاریخ طبیعی لندن تأکید کرد: این نخستین شواهد از دید رنگی در حیوانات باستانی و منقرض شده محسوب می‌شود که نشان می‌دهد، دید رنگی در حدود دوره ژوراسیک وجود داشت.

محققان امیدوارند نتایج این کشف به تعیین زمان دقیق تکامل دید رنگی در موجودات منجر شود.

نتایج این تحقیق در مجله Nature Communications منتشر شده است.