زیست شناسان برتر

زیست شناسان برتر

باسمه تعالی
سلام خدمت همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز خصوصا بچه های زیست شناسی .
سعی کرده ایم در این وبلاگ اکثر مطالبی که یک دانشجوی زیست شناسی نیاز داره رو فراهم کنیم ،البته هنوز کامل نیست و امیدوارم شما دوستان در کامل شدنش به ما کمک کنین و اگه مطلب مفیدی دارین برامون به آدرس s.zaeifi@chmail.ir ارسال کنین.
درضمن رمز فایل های زیپ شده biologists.blog.ir می باشد.
موفق و پیروز باشید
مدیر وبلاگ

۸ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


این تحقیق بمنظور تعیین مراحل پار و اسمولت و تعیین اندازهای از بچه ماهی آزاد دریای خزر

جهت تحمل آب دریای خزر انجام گرفت.

پارامترهای خونی و شکنندگی اسمزی در فیل ماهی تحت تاثیر سه ماده ضد انعقاد مختلف هپارین 10 واحد بین المللی بر میلی

1 میلی گرم بر لیتر بررسی شد. بدین منظور ،0/5 ،0/ در غلظتهای 1 Na2EDTA 0 میلی گرم بر میلی لیتر و / لیتر، سیترات 3

170 گرم بدون استفاده از مواد بیهوشی از طریق قطع باله دمی صورت ± خونگیری از فیل ماهیان پرورشی با


در فرایند اسمولتیفیکاسیون و سازگاری با دریا، وزن و سن ماهی مهم می باشد. در مطالعه حاضر، نرخ مرگو میر، تغییرات

15 و 25 گرم (ماهیان هم سن) در ماهی آزاد خزر، پس از 10 روز ، مورفولوژیک آبشش و سلولهای کلراید آبششی در اوزان 5

انتقال به آب لب شور خزر مقایسه کردیم


لیموآب یکی از مهمترین گیاهانی است که در درمان بیماریهای مختلف استفاده میشود. این مطالعه، برای بررسی اثرات عصاره

لیموآب روی هورمونهای گنادی–هیپوفیزی و اسپرماتوژنز در موشهای صحرایی نر بالغ انجام شد. پوست لیموترش خشک

گردید و بعد از تهیه عصاره از آن جهت تزریق استفاده شد. موشهای گروه کنترل آب آشامیدنی شهر دریافت کردند

در طول سه دهه اخیر باکولوویروس ها به عنوان یکی از ابزارهای بالقوه مفید برای کنترل جمعیت حشرات آفت در ، برنامه های مدیریت تلفیقی آفات به کار برده م یشوند ( 11 43 فراورده ، 26 و 40 ). پیوری و همکاران . در سال 1996 فرمولاسیون های ویروسی ثبت شده در جهان را گزارش دادند،


هپارین بعنوان بهبود دهندة باروری اسپرم و تکوین جنین در برخی از گونه های حیوانی، شناخته شده است. لقاح آزمایشگاهی

در موش بعنوان یک آزمایش استاندارد برای مطالعات باروری یاری شده تعیین شده است. به منظور بهینه نمودن این آزمایش، در

10 )

و بدون هپارین بر پارامترهای باروری اسپرم و تخمک شامل μg/ml) هپارین دار T و 6 M مطالعه حاضر اثر محیط های 16

انیمیشن عمل آنزیم و هیدرولیز ساکارز

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۰۴ ب.ظدریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 41 ثانیه 

انمیشن دفع دی اکسید کربن از بدن

دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۴۹ ب.ظدریافت
مدت زمان: 56 ثانیه