دانشمندان «موسسه ژنومیک یکپارچه لویس-سیگلر» در دانشگاه پرینستون ژن‌های دخیل در حافظه بلندمدت کرم‌ها را به عنوان بخشی از تحقیقات جدیدشان شناسایی کرده‌اند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان در این مطالعه به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ توانایی‌های شناختی در کهنسالی بودند. آن‌ها 750 ژن دخیل در حافظه بلندمدت را شناسایی کرده‌اند که می‌توانند به عنوان اهدافی برای تحقیقات آتی به کار روند.

ژن‌های جدید توسط مولکولی به نام CREB فعال می‌شوند که وجود این مولفه در بسیاری از موجودات زنده مانند کرم‌ها و موش‌ها برای عملکرد حافظه بلندمدت لازم است...

بسیاری از این موجودات هنگام پیرشدن مولکول CREB را از دست می‌دهند اما با بررسی ژن‌های فعال‌شده توسط این مولکول دخیل در حافظه بلندمدت، محققان امیدوارند به درک بهتری از این موضوع برسند که چرا تعدادی از موجودات زنده حافظه بلندمدتشان را هنگام پیرشدن از دست می‌دهند.

گام بعدی این بررسی یافتن چگونگی فعالیت ژن‌های جدید هنگام فعال‌شدن توسط مولکول CREB است. در این میان، کرم‌ها نمونه‌های ایده‌آلی برای پاسخ به این پرسش هستند.

کرم Caenorhabditis elegans فقط 302 عصب دارد در حالی که مغز یک پستاندار دارای میلیاردها سلول است، با این حال، کرم‌ها دارای همان ساختار مولکولی هستند که موجودات زنده پیچیده‌تر شامل پستانداران برای عملکرد حافظه بلندمدت‌شان دارا هستند.

تحقیقات آینده شامل کنکاش نقش CREB در حافظه بلندمدت و همچنین نحوه تولیدمثل در کرم‌ها هنگام پیرشدنشان است.

جزئیات این دستاورد علمی در نشریه Neuron قابل‌مشاهده است.