تحقیقات جدید در دانشگاه آریزونای آمریکا نشان می‌دهد، گاوها در آینده می‌توانند در کاهش تغییرات آب‌و‌هوایی زمین کارآمد باشند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، زیست‌شناسان دریافته‌اند، با تغییردادن شیوه چریدن گاوها در مزارع می‌توان میزان دی‌اکسیدکربن موجود در جو را با به دام‌انداختن آن در خاک تا حد قابل‌توجهی کاهش داد...


گ


محققان از شیوه‌ای موسوم به «مدیریت چرای سازگار چندچراگاه» بهره بردند و شامل استفاده از مزارع کوچکی است که برای بازه‌های زمانی کوتاه برای چریدن گاوها به کار می‌روند؛ سپس به این مزارع، مدت طولانی برای بازیابی‌شدن و پیش از این که گاوها دوباره در آن‌ها چرا کنند، فرصت داده می‌شود.

این امر به گیاهان امکان رشد ریشه‌های طولانی و ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن هوا در بافت‌هایشان را می‌دهد؛ با مردن گیاهان، کربن ذخیره‌شده در آن‌ها در خاک به دام می‌افتد.

شیوه‌های کنونی برای به دام‌انداختن و ذخیره‌سازی کربن صنعتی و گران هستند، اما شیوه مدیریت چرای سازگار چندچراگاه طبیعی است.

نتایج بررسی‌ها نشان داد، چنین شیوه‌ای می‌تواند برای هر هکتار زمین، 30 تن دی‌اکسیدکربن را حذف کند؛ همچنین با شیوه جدید، گیاهان حاصلخیزتر و بلندتری در مقایسه با زمانی رشد می‌کنند که گاوها به طور مستمر در مزارع می‌چرند.