این پاورپوینت شامل معرفی ، تشریح ، و نقش غده های جنسی (بیضه،تخمدان) در انسان می باشد

به همراه تصاویر شماتیک

دانلود - 2000 تومان