خلاصه

رادون یک گاز پرتوزای طبیعی بدون بو، مزه و رنگ، با نقطه میعان 62- درجه سانتی­گراد با چگالی 8 برابر هوا است. طبق گزارش­های سازمان جهانی بهداشت، این گاز بعد از سیگار، دومین عامل سرطان شش در جامعه محسوب می­شود. آمار نشان می­دهد گاز رادون هر سال مسئول 21000 مرگ ناشی از سرطان ریه در امریکا می­باشد. تقریباً می توان گفت رادون یکی از خطرناک ترین موادی است که هر روزه افراد را مورد تهدید قرار می دهد. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد بیشترین مواجهه انسان با رادون در منازل مسکونی و درپی نشت رادون از پی ساختمان و ورود آن به داخل ساختمان رخ می­دهد. با این وجود، نتایج بررسی­های به عمل نشان می­دهد خانه­های مسکونی نقاط مختلف کشور ما از نقطه نظر گاز رادون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و برآورد دقیقی از میزان پرتوگیری متوسط مردم در این رابطه وجود ندارد. علاوه بر این، اطلاع رسانی دقیقی در مورد خطرات گاز رادون توسط سازمان­های مسئول صورت نگرفته است. در نتیجه هدف از این تحقیق، بررسی خطرات رادون، منابع تولید رادون، راه­های ورود آن به منازل مسکونی و بررسی مطالعات انجام گرفته در کشور در مورد ارزیابی میزان رادون در منازل مسکونی و میزان خطر آن در مناطق مختلف کشور می­باشد.

 

دانلود - 1300 تومان