این پاورپوینت شامل مطالب فصل چهارم (ثبات و تحول در ساختار ژنتیکی جمعیت) از کتاب تکامل زیستی تالیف دکتر اصغر نیشابوری می باشد.که در 19 اسلاید و حجم 5.3MB شامل نکات و فرمول های کلیدی مناسب برای ارائه کلاسی و کنفرانس ها آماد شده است.

هدف آموزشی کلی این گفتار

آشنایی با نقش جهش در تغییر ساختار  ژنتیکی جمعیت،نحوه بروز نوسان و تعادل در ساختار ژنتیکی و مکانیسم پیدایش تنوع از طریق روند نو ترکیبی.

دانلود - 1500 تومان