این پاور پوینت در مورد گفتار اول کتاب پروتوزولوژی تألیف دکتر محمد رضا مهرکار اصل میباشد و شامل 38 اسلاید است 

دانلود - 3000 تومان