پاورپوینت جنین زایی در بازدانگان و نهاندانگان فصل دوم ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

این پاورپوینت شامل مطالب و تصاویر کاملا گویا بوده و تمام موضوعات پیرامون جنین زایی را بررسی می کند.

مناسب برای ارائه در کلاس و کنفرانس های زیست شناسی دبیرستان ها و مراکز آموزش عالی

دانلود - 6500 تومان