پاورپوینت آسیب شناسی روانی

هدف  کتاب:  

آشنایی دانشجو با اختلال‌های روانی، رویکردهای مربوط به اختلال‌های روانی و مقدماتی از درمان اختلال‌های مختلف روانی. 

*تعریف آسیب شناسی روانی:

رشته‌ای که به مطالعه ماهیت و شکل گیری رفتار، افکار، و احساسات نا بهنجار می‌پردازد.

دانلود - 3500 تومان