این مجموعه  شامل  9  مقاله در ارتباط با " مدیریت انرژی " می باشد .

فایل کلیه مقالات pdf

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

حجم فایل زیپ دانلودی  4.48 MB  می باشد .

دانلود - 1500 تومان