در مورد مالیات بر مشاغل

 

Image result for ‫مالیات‬‎

 

فهرست مطالب

مالیات بر مشاغل

تکالیف مودیان

مبلغ معافیت

اشاره

مالیات بر درآمد مشاغل

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

تکلیف مؤدیان

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول10

معافیت مالیاتی10

هزینه های قابل قبول10

مراجع حل اختلاف10

تشویقات و جرائم مالیاتی11

تشویقات11

جرائم مالیاتی11

باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل12

ماده 96-13

تعیین مبنای مالیات21

مقدمه ‏21

پایه مالیاتی‎ GDP22

‏۱) اصل قانونی بودن مالیات ‏22

‏۲) اصل عمومی بودن مالیات ‏23

‏چهار قاعده اصلی در مورد مالیاتها از آدام اسمیت23

الف) اصل عدالت مالیاتی 23

ب) اصل مشخص بودن مالیات 24

ج) اصل سهل الوصل بودن مالیات 24

د) اصل صرفه جویی 24

‏۳) اصل سالانه بودن مالیات ‏24

‏۴) اصل محدود بودن مدت مالیات ‏25

‏۵) اصل سالانه بودن بودجه ‏25

‏۶) اصول تعیین مالیات ‏25

‏۷) اصل معافیت مالیاتی ‏26

‏۸) اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی ‏26

‏۹) اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی ‏26

‏۱۰) اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی بین المللی 26

‏۱۱) اصل عطف بماسبق شدن در قوانین مالیاتی ‏26

الف) اصل بهای خدمات ‏27

ب) اصل قدرت پرداخت ‏27

آرژانتین‏28

سوئیس‏28

انگلیس‏28

سوئد‏29

اسپانیا‏29

ژاپن‏30

صربستان‏30

توگو‏31

لهستان‏31

هند‏32

‏" تشدید تلاش ها برای افزایش دریافت مالیات در ‏هندوستان "‏32

‏" افزایش مالیات های محیط زیستی فرانسه "‏33

فرانسه ‏33

‏" قانون کاهش مالیات برغذا در ویرجینیا تصویب شد "‏35

آمریکا ‏35

‏" افزایش مالیات برای جلوگیری ازمصرف مشروبات الکلی "‏35

‏" طرح مالیات برنوشیدنیهای غیر الکلی وسودا در آمریکا رد شد ‏‏" ‏36

‏" امتیاز مالیاتی برای تولید کنندگان فورد هیبریدی "‏37

‏" مالیات بر پارک کردن خودروها در آمریکا " ‏38

‏" لغو مالیات بر صنعت توریسم در ایتالیا "‏39

ایتالیا ‏39

پاکستان ‏40

‏" افزایش مالیات رسانه ها در کره "‏40

کره ‏40

‏" حکومت پوتین درآرزوی اصلاحات مالیاتی است "‏41

روسیه ‏41

‏" معافیت های جدید مالیاتی برای مالکان بناهای تاریخی "‏42

ایران ‏42

‏" انتقال اداره امور مالیاتی پارس‌جنوبی به عسلویه "‏43

‏" اعتبارات مالیات برتجارت در ولز "‏43

ولز ‏43

‏" تشویق های مالیاتی ترکیه برای حمایت از مدارس غیر ‏انتفاعی "‏44

ترکیه ‏44

‏" پیشنهاد تجدید نظر بر تخفیفهای مالیاتی ایرلند شمالی "‏45

ایرلند ‏45

‏" کاهش مالیات بر معادن در مغولستان "46

مغولستان ‏46

‏" فروش خانه های لوکس سنگاپور با کاهش مالیات "‏46

سنگاپور ‏46

‏" مالیات ۳ درصدی بر زغال سنگ در ویتنام "‏47

ویتنام ‏47

‏" افزایش مالیات کارگران خارجی در میانمار "‏48

میانمار‏48

‏" تعیین مالیات جدید سوخت از سوی چین "‏49

چین ‏49

سهم مالیات در بودجه50

چرا مالیات اخذ می شود52

استراتژی بخش مالیات53

سابقه لایحه مالیات بر ارزش افزوده55

یارانه یا مالیات منفی؟58

مالیات منفی58

مالیات و مفهوم اقتصادی آن60

مفهوم کلی مالیات60

انواع مالیات62

مالیات مستقیم و غیرمستقیم62

تقسیمی دیگراز مالیات63

مالیات تصاعدی63

مالیات تنازلی63

مالیات تعادلی64

مضمون و متعلق مالیات64

مالیات سرانه64

مالیات بر واردات64

مالیات رای65

مالیات برارث65

مالیات برمشاغل65

مالیات بر فروش66

مالیات ارزش اضافی66

مالیات فراگیر66

مالیات امنیت اجتماعی66

مالیات بر شرکت ها66

مالیات برای تامین زندگی در سنین پیری67

مالیات براملاک و مستغلات.67

مالیات بر دارائی ها67

مالیات و تامین عدالت اجتماعی67

مالیات در خدمت عدالت اجتماعی68

سهم ناچیز مالیات در اقتصاد ایران70

مالیات در ایران70

چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است71

مالیات ابزار توزیع عادلانه ثروت ملی73

جای خالی مالیات در آشفته بازار اقتصاد76

اما در ایران چه باید کرد؟85

لزوم دریافت مالیات از ثروت های بادآورده86

سیاستگذاری‌های نامناسب در نظام «مالیات‌ستانی ایرانی»90

دانلود - 4900 تومان