مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود به مناسبت حلول سال جدید شمسی، سال ۱۳۸۶ را سال “ اتحاد ملی و انسجام اسلامی” اعلام فرمودند.‌ سال ۸۶ از سوی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیه الله خامنه ای(مد ظله العالی ) ازآن جهت سال “ اتحاد ملی و انسجام اسلامی” نام گرفت که این ضرورت بیش از هرزمان دیگر در داخل کشور و در جغرافیای جهان اسلام ملموس تر است .‌ ‌این نام گذاری همچون نامگذاری های سنوات گذشته در سالهای اخیر در حقیقت، ضرورتی برخاسته از نیاز استراتژیک کشور به عنوان “ شعار محوری” سال بود.‌ 

دانلود - 3200 تومان