مکتب ادبی کاشان در دوره صفویه

 

فهرست مطالب

 

مکتب ادبی کاشان در دوره صفویه 2

شعر و ادب کاشان پیش از صفویه ‏ 3

نقش کاشان در شکل گیری مکتب وقوع ‏ 4

کاشان و شعر دوره صفویه ‏ 5

کاشان و شعر دوره بازگشت ‏ 7

ابتکارهای مکتب ادبی کاشان در شعر دره صفویه ‏ 7

‏رقابت‌ها با مکتب ادبی کاشان 9

معروف‌ترین شاعران مکتب ادبی کاشان ‏ 11

جمع بندی: 18

پی نوشت: 19

منابع: 20

 

مکتب ادبی کاشان در دوره صفویه

کاشان از شهرهای نام آور و تأثیرگذار در طول تاریخ ایران پس از اسلام است که به دلایل گوناگون از جمله گرایش حقیقی و مخلصانه به مذهب تشیع از همان روزگار صدر اسلام و نیز پرورش گروه گثیری از علما و فقها و دانشمندان گوناگون، هرچند هیچگاه نتوانسته است از نظر سیاسی و جغرافیایی عنوان پایتخت را از آن خود کند اما در هیچ دوره‌ای هم نیست که مورد توجه پایتخت نشینان نباشد. که این وضعیت از روزگار تیموری تا مشروطه خود را به خوبی در عرصة فرهنگ و دانش و شعر ادب ما نشان می‌دهد.‏ فراخواندن ریاضی دان نامی جهان اسلام غیاث‌الدین جمشید کاشانی از سوی تیمور به دربار سمرقند تا توجه صدرالمتألهین ملاصدرا به این شهر به اعتبار داماد گرامی اش فیض کاشانی و نیز شهرت جهانی محتشم کاشانی در سرودن مرثیه عاشورایی اش نمونه‌هایی از ارزش‌هایی است که کاشان همیشه با خود داشته است.

گسترش شعر و ادب به سبک و زبان و بیانی تازه در روزگار صفویه و انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، برای کاشان موقعیتی فراهم آورد تا بتواند بخشی از استعدادها و امکانات بالقوه فرهنگی و ادبی خود را به ظهور برساند. در مقاله حاضر کوشش ما نمایاندن این ارزش و استعداد ادبی ناحیه کاشان در جغرافیای ادبی ایران زمین است.

از امتیازات ارزشی شهر کاشان در طول تاریخ ایران پس از اسلام، گرایش مردمان آن به آیین تشیع از همان روزگار صدر اسلام است که درخواست مردم این شهر از امام محمد باقر (ع) برای فرستادن نماینده‌ای از جانب خود به کاشان و آمدن امامزاده علی بن محمدباقر(ع)به کاشان در قرن اول هجری نشان از آن دارد که مرکزیت کاشان موقعیتی مناسب برای پایگاه شدن این شهر از جانب شیعیان ـ که کاملاً در اقلیت قرار داشتند ـ فراهم می‌آورد. کم کم نواحی قم و آوه هم که همزمان این گرایش در آنها بود باعث شدند که منطقه مرکزی ایران پناهگاه شیعیان و اولاد و احفاء خاندان رسالت و ولایت باشد که فراوانی امامزادگان (علیهم السلام) در این شهرها مؤید این وضعیت است.‏

دانلود - 1500 تومان