مقاله انیمیشن

فهرست
مقدمه 
نیاز به قصه‌گوئی 
بیان داستان‌ها 
انیمیشن درقرن بیستم
قالبهای مختلف انیمیشن
شیوه های مختلف ساخت انیمیشن
2- انیمیشن روی کاغذ (Paper Animation)
1- انیمیشن روی طلق (Cell Animation)
3- انیمیشن بدون دوربین (Animation Without Camera)
4- کات اوت یا انیمیشن با بریده مقوا (Cut Out)
5- انیمیشن سه بعدی (Three Dimentional Animationیا 3D)
6- انیمیشن با عکس ( Photo Animation):
7- پیکسیلیشن ( جن نمایی و یا زنده نمایی) (Pixilation)
8- پین اسکرین ( تخته سنجاق) (Pin Screen)
9- انیمیشن زیر دوربین (Under Camera Animation)
10- روتوسکپی (Rotoscopy )
11- داینامیشن (Dinamation) 
12- انیمیشن کامپیوتری(Computer Animation ) 
13- دیاگرام انیمیشن (Diagram Animation) 
گام اول : Modeling
گام دوم :Texturing
گام سوم : Animating
گام چهارم : Lighting
گام پنجم : Dynamic
گام ششم : Rendering
گام هفتم :Compositing
آموزش طراحی و انیمیشن
تهیه لوازم مورد نیاز برای طراحی 
طراحی کاراکتر - Character Drawing 

طراحی از حالات مختلف بدن در حالت ایستاده 
از کجا شروع کنیم؟ 

طراحی بدن 
طراحی صورت 
حرکت 

رنگ آمیزی 

محل قرار گرفتن کاراکتر و حالات صورت و بدن در کارتون 
راه رفتن از جلو 

 

از دیدگاه فنی، شیوه ساخت فیلم‌های انیمیشن از زمان اختراع میخ چوبی با اختراع دستگاه الکترولیز تغییری نیافته است. در طی هشتاد سال گذشته از شیوه‌های کم و بیش مشابهی استفاده می‌شد 

دانلود - 1500 تومان