عوامل موثر در کاهش رفتارهای پر خطر توسط زندانیها

چکیده :
از گذشته تا به حال تقریباً در همه جوامع از زندان بعنوان یک نوع مجازات مجرمین استفاده شده است. این نوع مجازات از زمان پیدایش تا کنون سیر تحول و تغییراتی را داشته است و به مرور زمان به رایج ترین مجازات برای جرائم مختلف تبدیل شده است. در نتیجه این عمل باعث افزایش آمار زندانیان شده و قطعاً عوارض و زیانهایی را به دنبال دارد. از جمله زیانهای ناشی آن بروز رفتارهای های پر خطر از طرف زندانیان می باشد که گاهاً آسیب های غیر قابل جبرانی به افراد، خانواده ها و اجتماع وارد می آید. به همین دلیل می بایست در جهت کاهش این آسیب ها حرکت کرده و از کلیه عوامل پیشگیری و بازدارنده حداکثر بهره برداری را نمود . 
تا در نهایت از طریق آموزش صحیح و ارائه دیگر خدمات ضروری اصلاح و تربیت مجرمین برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه میسر می گردد .
واژه های کلیدی : کاهش آسیب ،  اعتیاد ، زندان ،کلاس های آموزشی 

دانلود - 1000 تومان