مقاله بررسی میزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان عج در زندگی روزمره

 

مقدمه
خدایا نمی‌دانم با چه زبانی تو را بستایم، چرا که اگر در عصر جاهلیت چشم به این جهان می‌گشودم، چشمانم در زیر تلی از خاک بسته می‌شد و اگر در عصر بعد از رحلت پیامبر اکرم متولد می‌شدم، شاید من نیز در زمره ی طلحه و زبیر ها قرار می‌گرفتم. 
اما چه بگویم از لطف بیکران تو! 

 

دانلود - 3900 تومان